Thiếu nữ so dáng cùng "tí hon" Honda MSX125 1

Thiếu nữ so dáng cùng "tí hon" Honda MSX125 2

Thiếu nữ so dáng cùng "tí hon" Honda MSX125 3

Thiếu nữ so dáng cùng "tí hon" Honda MSX125 4

Thiếu nữ so dáng cùng "tí hon" Honda MSX125 5

Thiếu nữ so dáng cùng "tí hon" Honda MSX125 6

Thiếu nữ so dáng cùng "tí hon" Honda MSX125 7

Thiếu nữ so dáng cùng "tí hon" Honda MSX125 8

Thiếu nữ so dáng cùng "tí hon" Honda MSX125 9

Thiếu nữ so dáng cùng "tí hon" Honda MSX125 10

Thiếu nữ so dáng cùng "tí hon" Honda MSX125 11

Thiếu nữ so dáng cùng "tí hon" Honda MSX125 12

Clip hậu trường nóng bỏng của buổi chụp hình người đẹp và xe Honda MSX125:


Photographer: hienxam2002
Model: Bunny Kute
Make-up: Duy Oil
Video: Pumn Trần