Thiếu nữ hờ hững vòng một bên Vespa Sprint 2014 1

Thiếu nữ hờ hững vòng một bên Vespa Sprint 2014 2

Thiếu nữ hờ hững vòng một bên Vespa Sprint 2014 3

Thiếu nữ hờ hững vòng một bên Vespa Sprint 2014 4

Thiếu nữ hờ hững vòng một bên Vespa Sprint 2014 5

Thiếu nữ hờ hững vòng một bên Vespa Sprint 2014 6

Thiếu nữ hờ hững vòng một bên Vespa Sprint 2014 7

Thiếu nữ hờ hững vòng một bên Vespa Sprint 2014 8

Thiếu nữ hờ hững vòng một bên Vespa Sprint 2014 9

Thiếu nữ hờ hững vòng một bên Vespa Sprint 2014 10

Thiếu nữ hờ hững vòng một bên Vespa Sprint 2014 11

Photographer: Èn|nÉ Corner
Model: Phạm Quỳnh Trang
Make up: Maia makeup