Sau cái chết của nam tài tử Fast and Furious là Paul Walker cùng người bạn của anh là Roger Rodas, người hâm mộ đã có rất nhiều hoạt động bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của nam tài tử xấu số. Trong đó nổi bật nhất là cuộc diễu hành có tên Paul Walker Drive. 

Cuộc diễu hành này được vận động trên mạng xã hội facebook bởi một trang facebook cùng tên. Kế hoạch của cuộc diễu hành này là hàng đoàn xe cùng diễu hành khắp các tuyến phố từ 8 giờ tối đến 11 giờ tối 6/12 để tưởng nhớ Paul Walker. Sự kiện này được sử hưởng ứng của người hâm mộ và các tay đua đam mê tốc độ trên khắp thế giới, rất cộng đồng xe thuộc nhiều quốc gia và khu vực đã đăng ký tham gia sự kiện này. Đông đảo nhất là châu Âu, sau đó là châu Mĩ, châu Á, châu Úc và châu Phi.

Dưới đây là hình ảnh cuộc diễu hành Paul Walker Drive tại Kenya, châu Phi. Cuộc diễu hành có sự tham gia của các mẫu xe như Subaru WRX STi Type R Limited Edition, các mẫu Mitsubishi Lance Evolution từ VI đến X, Subaru WRX STi và Forester:

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 1

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 2

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 3

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 4

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 5

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 6

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 7

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 8

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 9

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 10

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 11

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 12

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 13

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 14

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 15

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 16

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 17

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 18

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 19

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 20

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 21

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 22

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 23

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 24

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 25

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 26

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 27

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 28

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 29

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 30

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 31

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 32

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 33

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 34

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 35

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 36

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 37

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 38

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 39

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 40

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 41

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 42

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 43

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 44

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 45

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 46

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 47

Giới đua xe và độ xe khắp thế giới diễu hành tưởng nhớ Paul Walker 48