Audi R8 độ phong cách “Tron Legacy”

Chiếc xe là “tác phẩm” độ của West Cost Customs. Với cảm hứng từ những chiếc xe đặc biệt trong bộ phim Tron Legacy, WCC đã độ lại chiếc Audi R8 này với rất nhiều đèn chiếu sáng ở mọi nơi trên xe, kể cả trên la-zăng. Bộ la-zăng trong suốt của siêu xe này cũng được thửa riêng, đây là một trong những bộ la-zăng độc nhất trên thế giới.

Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng của siêu xe Audi R8 độ phong cách Tron Legacy:

Audi R8 độ phong cách “Tron Legacy” 1

Audi R8 độ phong cách “Tron Legacy” 2

Audi R8 độ phong cách “Tron Legacy” 3

Audi R8 độ phong cách “Tron Legacy” 4

Audi R8 độ phong cách “Tron Legacy” 5

Audi R8 độ phong cách “Tron Legacy” 6

Audi R8 độ phong cách “Tron Legacy” 7

Audi R8 độ phong cách “Tron Legacy” 8

Audi R8 độ phong cách “Tron Legacy” 9

Audi R8 độ phong cách “Tron Legacy” 10

Theo AutoEvolution