Theo đó, dịch vụ công cấp độ 4 cấp giấy phép lái xe quốc tế (GPLXQT) sẽ áp dụng cho đối tượng là người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có GPLX quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET còn giá trị sử dụng.

Dịch vụ sẽ tạo thuận lợi cho người dân đăng ký, kê khai thông tin qua mạng, thanh toán trực tuyến và đăng ký dịch vụ chuyển phát mà không cần trực tiếp đến cơ quan hành chính. Các thông tin về kết quả xử lý hồ sơ được gửi trực tiếp đến công dân qua hòm thư điện tử.

Các bước đăng ký dịch vụ đổi giấy phép lái xe quốc tế

Bước 1: Đăng ký hồ sơ trực tuyến

Từ menu Đăng ký trực tuyến, chọn Đăng ký trực tuyến

Từ hôm nay, người dân có thể đăng ký đổi giấy phép lái xe quốc tế ngay tại nhà - Ảnh 1.

Tiếp theo, công dân chọn loại thủ tục hành chính là Dịch vụ công mức độ 4 cấp GPLX quốc tế , cơ quan giải quyết và nhấn Đăng ký .

Bước 2: Trong màn hình đăng ký thông tin chi tiết, công dân nhập Số GPLX (bằng vật liệu PET) muốn cấp GPLXQT của mình và nơi cấp GPLX. Cần nhập chính xác Số giấy phép lái xe (12 số). Nhấn Tìm kiếm.

Nếu Số GPLX hợp lệ và có trong cơ sở dữ liệu của hệ thống, thông tin chi tiết tương ứng với số GPLX của công dân sẽ được tự động hiển thị, các thông tin này không được phép sửa lại.

Từ hôm nay, người dân có thể đăng ký đổi giấy phép lái xe quốc tế ngay tại nhà - Ảnh 2.

Đồng thời, công dân tiếp tục cung cấp các thông tin còn lại trên như ảnh chân dung, chữ ký. Lưu ý, ảnh chân dung tải lên cần tuân thủ tiêu chuẩn ảnh chân dung ICAO. Đối với chữ ký, công dân có thể trực tiếp tạo chữ ký. Ngoài ra, người dân có thể tải lên ảnh chữ ký, nhưng lưu ý cần File ảnh chữ ký chấp nhận định dạng png, có dung lượng nhỏ hơn 1MB, chữ ký màu đen trên nền trắng (hoặc nền trong), rõ nét.

Bước 3: Đăng ký chuyển phát

Sau khi nhập đầy đủ và hợp lệ thông tin về hồ sơ cấp GPLX QT, hệ thống sẽ hiển thị màn hình nhập thông tin chuyển phát.

Từ hôm nay, người dân có thể đăng ký đổi giấy phép lái xe quốc tế ngay tại nhà - Ảnh 3.

Công dân cần nhập đầy đủ thông tin họ tên, số điện thoại người nhận, số CMND người nhận và địa chỉ người nhận. Lưu ý, phần địa chỉ chi tiết chỉ cần nhập Số nhà, ngõ/ngách, đường.

Bước 4: Thanh toán trực tuyến

Sau khi người dùng đăng ký thông tin chuyển phát, màn hình sẽ hiển thị danh sách các loại chi phí.

Từ hôm nay, người dân có thể đăng ký đổi giấy phép lái xe quốc tế ngay tại nhà - Ảnh 4.

Người đăng ký phải chọn loại thẻ thanh toán (Thẻ nội địa hay thẻ Quốc tế) để tính ra tổng chi phí phải thanh toán. Sau đó nhấn Tiếp tục và làm theo các bước thanh toán trên cổng thanh toán Keypay.

https://cca.autopro.com.vn/