Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe "khủng" nào?
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 1.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 2.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 3.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 4.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 5.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 6.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 7.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 8.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 9.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 10.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 11.

Xem nhiều hơn các Photo Story thú vị tại đây.

Thiết kế: Tom

Tổng hợp: Lee Hoàng