Liên ngành Bộ Công thương- Tài chính quyết định điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng dầu từ 15h ngày 18/9.

Theo đó, giá Xăng RON 92 sẽ tăng 612 đồng/lít; Xăng E5: 612 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: 576 đồng/lít; Dầu hỏa: 513 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: 297 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở, cụ thể: Xăng RON 92: không cao hơn 17.950 đồng/lít; Xăng E5: không cao hơn 17.455 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.886 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 12.799 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 9.648 đồng/kg.

Giá xăng của Petrolimex áp dụng từ 15h chiều nay (18/9)

Lý do tăng giá xăng theo Bộ Công thương đó là do bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày kể từ ngày 03/9/2015 đến hết ngày 17/9/2015 là 61,334 USD/thùng xăng RON 92; 59,809 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 59,205 USD/thùng dầu hỏa; 240,047 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S, cao hơn kỳ tính giá cơ sở.

Do đó, thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, để giá bán xăng dầu trong nước phù hợp diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá xăng áp dụng từ 15h chiều nay.

Theo Vinanet