Đó chính là chia sẻ của ông Phạm ĐìnhThi,Vụ trưởngVụChính sáchthuế, Bộ Tài chính tại buổi hội thảo ngày 1/9 của Bộ Tài Chính, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức với nội dung góp ýdự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

Giảm thuế xe ô tô, ngân sách thất thu 1.200 tỷ đồng

Theo dự thảo mới về Thuế TTĐB mà Bộ Tài Chính mới công bố, thuế nhiều loại ô tô có dung tích nhỏ có mức độ giảm đáng kể.

Bộ Tài Chính vừa mới ban hành Dự thảo mới nhất về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. Theo đó, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) một số dòng xe có sự thay đổi.

Cụ thể, phương án 1,loại có dung tích xi lanh 1.000 cm3 trở xuống có lộ trình điều chỉnh như sau: từ ngày 1-7-2016 đến hết ngày 31-12-2017 thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt giảm từ 45% về 25%; từ ngày 1-1-2018 giảm tiếp về 25%.

Loại có dung tích xi lanh từ trên 1.000 cm3 đến 1.500 cm3 từ ngày 1-7-2016 đến hết ngày 31-12-2017 sẽ có thuế suất giảm từ 45% về 30% và giảm tiếp xuống 25% từ ngày 1-1-2018.

Phương án 2,loại có dung tích từ 1.500 cm3 trở xuống được đề xuất giảm thuế từ 45% về 30%. Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3được đề xuất giảm thuế từ 45% về 40% từ ngày 1-7-2016 đến hết ngày 31-12-2017 và giảm tiếp xuống 30% từ 1-1-2018.

Trong khi đó, loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3 từ ngày 1-7-2016 đến hết năm 2017 có thuế suất tăng từ 50% lên 60%; sau đó giảm xuống 55% từ ngày 1-1-2018.

Loại có dung tích xi lanh từ trên 3.000 cm3, bao gồm cả motorhome, từ ngày 1-7-2016 đến hết năm 2017 tăng mạnh thuế suất từ 60% lên 75% và giảm xuống 70% từ 1-1-2018.

Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ thuế suất được đề xuất giảm từ 15% hiện hành về một trong hai phương án là 10% hoặc 0%.

Như vậy, mức thuế suất TTĐB cao nhất chỉ là 75%, và nhiều loại xe được giảm mức thuế so với hiện hành.

"Đối với thu ngân sách, hiện cơ sở sản lượng tiêu thụ xe ô tô năm 2014 khoảng 126.135 xe, giá bán xe ô tô bằng giá bán năm 2014. Nếu áp dụng dự thảo mới, ngân sách sẽ mất 1.200 tỷ đồng riêng với mặt hàng ô tô", Bộ Tài Chính khẳng định.

Tuy nhiên, cũng theo tính toán thì đây là số giảm thu ước tính trong điều kiện các nhân tố khác không đổi. Nếu cân nhắc các yếu tố như ảnh hưởng gia tăng sức mua do giá xe giảm thi thuế TTĐB giảm, sự gia tăng về nhu cầu sử dụng xe ô tô, thì số thu ngân sách sẽ thấp hơn con số này.

Với các khoản vay vượt quá nhiều lần vốn chủ sở hữu: sửa đổi theo hướng chi phí trả lãi tiền vay tương ứng với khoản vay vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu đối với lĩnh vực sản xuất; vượt quá 4 lần đối với các lĩnh vực còn lại.

Giảm thuế để người dân có thu nhập trung bình mua được xe ô tô

Tại hội thảo, Bộ Tài Chính khẳng định việc sửa đổi thuế suất thuế TTĐB đối với ô tô đảm bảo tính đồng bộ với chiến lược ngành ô tô, khuyến khích việc sản xuất và tiêu thụ dòng xe cá nhân kích thước nhỏ, tiêu thụ ít năng lượng phù hợp với hạ tầng giao thông và thu nhập của người dân.

Chính sách này cũng không khuyến khích việc sản xuất và tiêu thụ các dòng xe tiêu hao nhiên liệu, kích thước lớn chưa phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông và thu nhập người dân, lượng khí thải ra môi trường lớn.

Ông Phạm Đình Thi,Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính khẳng định: "Mục đích giảm thuế TTĐB với xe dung tích dưới 300 cc còn tăng thuế với các xe hạng sang hơn là để người dân có thu nhập trung bình có điều kiện mua xe ô tô và tạo điều kiện cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển”.

 

Theo NDH