Liên bộ Công thương – Tài chính đã quyết định giảm 331 đồng/lít đối với xăng, 284 đồng/lít đối với diesel, 221 đồng/lít với dầu hoả và 424 đồng/kg với dầu mazut.

Sau khi điều chỉnh, xăng RON 92 sẽ không cao hơn mức 20.380 đồng/lít, dầu diesel không cao hơn 15.793 đồng/lít, dầu hoả không cao hơn 14.878 đồng/lít và dầu mazut không cao hơn 12.303 đồng/kg.

Mức giá mới sẽ được áp dụng từ 13h chiều nay 4/7.

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày kể từ 19/6 đến hết ngày 3/7 là 78,081 USD/thùng RON 92; 73,236 USD/thùng diesel 0,05S; 73,342 USD/tấn mazut.

Mức giá này đã khiến giá cơ sở trong kỳ điều chỉnh giảm 851 đồng/lít đối với xăng RON 92, giảm 284 đồng/lít đối với diesel và 424 đồng/kg đối với dầu mazut, dầu hỏa giảm 221 đồng. Sau khi trích quỹ bình ổn, vốn giữ nguyên ở 527 đồng/lít đối với xăng khoáng và 362 đồng/lít đối với xăng E5, ta sẽ có được giá xăng dầu điều chỉnh như trên.

Trước đó, giá xăng RON 92 đã có 4 lần điều chỉnh tăng trong năm vào các ngày 11-3, 5-5 và 20-5 và 19-6. Tổng mức tăng của 3 lần đạt hơn 5.000 đồng/lít.