Trước thông tin người dân đổ xô đi đổi GPLX mô tô vì cho rằng từ năm sau sẽ phải học lại, thi lại mới được đổi GPLX mô tô, ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ GTVT) khẳng định không có chuyện buộc phải đổi GPLX mô tô, xe gắn máy trong năm nay.

Theo Thông tư 38/2013/TT-BGTVT có hiệu lực từ 1/3/2014 quy định về lộ trình chuyển đổi sang GPLX sang vật liệu PET: GPLX ô tô chuyển đổi trước ngày 31/12/2014. GPLX hạng A4 chuyển đổi trước ngày 31/12/2015.

GPLX không thời hạn (các hạng A1, A2, A3) có lộ trình: GPLX cấp trước năm 2003, chuyển đổi trước ngày 31/12/2016; GPLX cấp trước năm 2004, chuyển đổi trước ngày 31/12/2017; GPLX cấp trước năm 2007, chuyển đổi trước ngày 31/12/2018; GPLX cấp trước năm 2010, chuyển đổi trước ngày 31/12/2019; GPLX cấp sau năm 2010, chuyển đổi trước ngày 31/12/2020.

Như vậy, theo Thông tư này, chỉ có GPLX ô tô là phải đổi trong năm nay (tức trước ngày 31/12/2014), còn các loại GPLX mô tô được đổi theo lộ trình đã được quy định tại Thông tư.

Theo đó, lệ phí cấp GPLX đã được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/05/2012. Mức lệ phí cho một lần cấp giấy phép lái xe bằng vật liệu PET là 135.000 đồng/lần.

Thời gian đổi GPLX được áp dụng theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT. Thời gian đổi GPLX là không quá 5 ngày làm việc nếu như nộp Hồ sơ tại cơ quan đang trực tiếp quản lý GPLX hoặc không quá 25 ngày làm việc đối với cơ quan không trực tiếp quản lý GPLX. Kể từ ngày 1/12/2014, thời gian đổi GPLX đối với cả hai trường hợp trên là không quá năm ngày.

Theo Hải Anh - Đời sống & Pháp luật