Thông tin mới về triển lãm ces 2017

Honda ra mắt mô tô tự cân bằng, không cần chân chống06:01:2017 | 12:05:39

Honda ra mắt mô tô tự cân bằng, không cần chân chống

Mẫu mô tô tự cân bằng của Honda đã trở thành tâm điểm chú ý tại triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES 2017.