Trải nghiệm Honda MSX 2017: Xe côn tay cỡ nhỏ không đáng ế ẩm