Toyota Camry vs Mercedes-Benz C-Class: Chọn giá rẻ nhiều công nghệ hay thương hiệu hạng sang với hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đồ hoạ: Tom

Toyota Camry vs Mercedes-Benz C-Class: Chọn giá rẻ nhiều công nghệ hay thương hiệu hạng sang với hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 3.