Tổng hợp những pha trộm xe công khai tại Việt Nam

Một video tổng hợp những pha ăn trộm xe công khai tại Việt Nam để cảnh tỉnh những người chủ xe nên cẩn thận khi để xe ở nơi công cộng. Kẻ gian chỉ mất chưa đến 30 giây để có thể phá khoá của những chiếc xe từ tay số đến tay ga.