Đoạn video đã ghi lại cảnh một chiếc xe ôtô con đã không đủ kiên nhẫn để đợi rào chắn của công ty mở lên để đi ra. Lái xe của chiếc xe này đã rồ mạnh ga để vượt qua chiếc rào chắn. Thế nhưng, thật không may cho người lái xe này là phía bên ngoài đang có một chiếc xe trộn bê tông đi tới. Với tốc độ xe và góc cua gấp, người lái xe con không thể làm chủ được tay lái và bị chiếc xe bồn đâm ngang thân xe.

Đây là một bài học lớn dành cho những lái xe thiếu kiên nhẫn và không chịu quan sát trước khi lái xe.