2018 là một năm bản lề đánh dấu sự chuyển dịch dần dần của nền công nghiệp ô tô thế giới sang một giai đoạn mới, nơi tương lai di chuyển sẽ định hình một xu thế hoàn toàn khác biệt.
Thị trường ô tô thế giới 2018: Từ khủng hoảng niềm tin tới hy vọng mới về trật tự bản đồ ngành xe - Ảnh 1.
Thị trường ô tô thế giới 2018: Từ khủng hoảng niềm tin tới hy vọng mới về trật tự bản đồ ngành xe - Ảnh 2.
Thị trường ô tô thế giới 2018: Từ khủng hoảng niềm tin tới hy vọng mới về trật tự bản đồ ngành xe - Ảnh 3.
Thị trường ô tô thế giới 2018: Từ khủng hoảng niềm tin tới hy vọng mới về trật tự bản đồ ngành xe - Ảnh 4.
Thị trường ô tô thế giới 2018: Từ khủng hoảng niềm tin tới hy vọng mới về trật tự bản đồ ngành xe - Ảnh 5.
Thị trường ô tô thế giới 2018: Từ khủng hoảng niềm tin tới hy vọng mới về trật tự bản đồ ngành xe - Ảnh 6.
Thị trường ô tô thế giới 2018: Từ khủng hoảng niềm tin tới hy vọng mới về trật tự bản đồ ngành xe - Ảnh 7.
Quang Phong
Tom
Sưu tầm
31.12.18

0 bình luận