Ferrari 458 Italia tạt đầu, cướp đường gây tai nạn cho xe khác