Title
Đại gia Việt đốt cả trăm tỷ,
thương hiệu được thích nhất gây bất ngờ
Giống các mặt hàng xa xỉ, siêu xe vẫn bán chạy trong mùa dịch và đại gia Việt tiếp tục thể hiện độ chịu chơi khi đưa về rất nhiều mẫu mới, chủ yếu tập trung ở TP. HCM.
Bài viết: Lee Hoàng
Ảnh: AP Team, Sưu tầm
Video: Cấn Hưng
Thiết kế: Thành Đạt
interactive: manh.raw