Tesla Model 3 bán vài ngày bằng Porsche "cày" cả năm