Thông tin mới về no quality, no life

Khi cả thị trường đổ xô cạnh tranh nhau vì giá, Toyota Việt Nam lại tung chiến dịch nâng cao chất lượng13:09:2017 | 15:48:00

Khi cả thị trường đổ xô cạnh tranh nhau vì giá, Toyota Việt Nam lại tung chiến dịch nâng cao chất lượng

"No quality, No life" là chiến dịch mới của Toyota tại riêng thị trường Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, với đại sứ thương hiệu là Rapper trẻ đình đám Suboi.