Ngắm dàn bóng hồng tại Mercedes-Benz Fascination 2018

Những bóng hồng xinh đẹp tỏa sáng bên dàn xe sang tại Mercedes-Benz Fascination 2018 - Ảnh 2.
Những bóng hồng xinh đẹp tỏa sáng bên dàn xe sang tại Mercedes-Benz Fascination 2018 - Ảnh 3.
Những bóng hồng xinh đẹp tỏa sáng bên dàn xe sang tại Mercedes-Benz Fascination 2018 - Ảnh 4.
Những bóng hồng xinh đẹp tỏa sáng bên dàn xe sang tại Mercedes-Benz Fascination 2018 - Ảnh 5.
Những bóng hồng xinh đẹp tỏa sáng bên dàn xe sang tại Mercedes-Benz Fascination 2018 - Ảnh 6.
Những bóng hồng xinh đẹp tỏa sáng bên dàn xe sang tại Mercedes-Benz Fascination 2018 - Ảnh 7.
Những bóng hồng xinh đẹp tỏa sáng bên dàn xe sang tại Mercedes-Benz Fascination 2018 - Ảnh 8.
Những bóng hồng xinh đẹp tỏa sáng bên dàn xe sang tại Mercedes-Benz Fascination 2018 - Ảnh 9.
Những bóng hồng xinh đẹp tỏa sáng bên dàn xe sang tại Mercedes-Benz Fascination 2018 - Ảnh 10.
Những bóng hồng xinh đẹp tỏa sáng bên dàn xe sang tại Mercedes-Benz Fascination 2018 - Ảnh 11.
Những bóng hồng xinh đẹp tỏa sáng bên dàn xe sang tại Mercedes-Benz Fascination 2018 - Ảnh 12.
Những bóng hồng xinh đẹp tỏa sáng bên dàn xe sang tại Mercedes-Benz Fascination 2018 - Ảnh 13.

Ảnh: Lee Hoàng/ MBV

Video: Tee Anh