Người đẹp Việt nóng bỏng thách thức nắng hè bên Chevrolet Colorado

Photographer: Èn|nÉ

Model: Quỳnh Hương

Stylist: An Mi

Car: Chevrolet Thăng Long