Thông tin mới về nam công nhân

Hướng dẫn xe ben lùi, nam công nhân bị cán tử vong24:02:2017 | 15:43:05

Hướng dẫn xe ben lùi, nam công nhân bị cán tử vong

Nam công nhân trong lúc hướng dẫn cho tài xế điều khiển xe ben lùi lại đã bị phương tiện này tông trúng ngã xuống đường, bị bánh xe cán qua, tử vong tại chỗ…