Những người mua Toyota Rush cho cả mục đích sử dụng gia đình và cho thuê làm dịch vụ đều đồng quan điểm về độ thực dụng, lành và tiết kiệm của mẫu xe này.
Loạt người dùng Toyota Rush: ‘Mua và trải nghiệm mới thấy rõ giá trị, không hối hận’ - Ảnh 1.

Loạt người dùng Toyota Rush: ‘Mua và trải nghiệm mới thấy rõ giá trị, không hối hận’ - Ảnh 3.
Loạt người dùng Toyota Rush: ‘Mua và trải nghiệm mới thấy rõ giá trị, không hối hận’ - Ảnh 4.
Loạt người dùng Toyota Rush: ‘Mua và trải nghiệm mới thấy rõ giá trị, không hối hận’ - Ảnh 5.

0 bình luận