Loạt ảnh chế tên xe hài hước về thất bại khó tin của Barcelona trước Bayern Munich - Ảnh 1.

Nghe chừng có vẻ không khó đoán lắm...

Loạt ảnh chế tên xe hài hước về thất bại khó tin của Barcelona trước Bayern Munich - Ảnh 2.

Đến đây thì thực sự dễ đoán thật rồi.

Loạt ảnh chế tên xe hài hước về thất bại khó tin của Barcelona trước Bayern Munich - Ảnh 3.

Toàn những mẫu xe quen thuộc ở Việt Nam nhé.

Loạt ảnh chế tên xe hài hước về thất bại khó tin của Barcelona trước Bayern Munich - Ảnh 4.

Các bạn có thể kể tên những mẫu xe này không nhỉ?

Loạt ảnh chế tên xe hài hước về thất bại khó tin của Barcelona trước Bayern Munich - Ảnh 5.

Honda S2000 hài hước ghê.

Loạt ảnh chế tên xe hài hước về thất bại khó tin của Barcelona trước Bayern Munich - Ảnh 6.

Hay ngay cả Ferrari đời cổ cũng không khó đọc.

Loạt ảnh chế tên xe hài hước về thất bại khó tin của Barcelona trước Bayern Munich - Ảnh 7.

Ngay cả đời xe Rolls-Royce cũng trở nên dễ đọc hơn hẳn.

Loạt ảnh chế tên xe hài hước về thất bại khó tin của Barcelona trước Bayern Munich - Ảnh 8.