Thông tin mới về lexus ls thế hệ mới

Sedan hạng sang cỡ lớn Lexus LS 2018 có thêm bản tiêu chuẩn mới06:06:2017 | 16:51:00

Sedan hạng sang cỡ lớn Lexus LS 2018 có thêm bản tiêu chuẩn mới

Bản tiêu chuẩn mới của dòng xe nhà giàu Lexus LS 2018 được gọi bằng cái tên LS350 và hiện chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc.