LaFerrari có thể chạy lộn ngược và những điều ít ai biết về siêu xe hàng hiếm của Ferrari
LaFerrari có thể chạy lộn ngược và những điều ít ai biết về siêu xe hàng hiếm của Ferrari - Ảnh 1.
LaFerrari có thể chạy lộn ngược và những điều ít ai biết về siêu xe hàng hiếm của Ferrari - Ảnh 2.
LaFerrari có thể chạy lộn ngược và những điều ít ai biết về siêu xe hàng hiếm của Ferrari - Ảnh 3.
LaFerrari có thể chạy lộn ngược và những điều ít ai biết về siêu xe hàng hiếm của Ferrari - Ảnh 4.
LaFerrari có thể chạy lộn ngược và những điều ít ai biết về siêu xe hàng hiếm của Ferrari - Ảnh 5.
LaFerrari có thể chạy lộn ngược và những điều ít ai biết về siêu xe hàng hiếm của Ferrari - Ảnh 6.

Đồ hoạ: Tom

Xem thêm nhiều Photo Story thú vị hơn tại [ĐÂY]