‘Lác mắt’ trước dàn xe Toyota biển số siêu đẹp - Ảnh 1.

Toyota Camry biển số tứ quý 7 ở Hà Nội. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)


‘Lác mắt’ trước dàn xe Toyota biển số siêu đẹp - Ảnh 2.

Chiếc Camry khác trên đất Thủ đô đeo biển tứ quý 3. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)


‘Lác mắt’ trước dàn xe Toyota biển số siêu đẹp - Ảnh 3.

Toyota Camry biến số 012.34 ở Vĩnh Phúc. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)


‘Lác mắt’ trước dàn xe Toyota biển số siêu đẹp - Ảnh 4.

Toyota Innova biển tứ quý 8 của một người dân Hà Nội. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)


‘Lác mắt’ trước dàn xe Toyota biển số siêu đẹp - Ảnh 5.

Chiếc Innova khác ở Thủ đô đeo biển tứ quý 8. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)


‘Lác mắt’ trước dàn xe Toyota biển số siêu đẹp - Ảnh 6.

Innova biển "tứ cửu" tại Hà Nội. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)


‘Lác mắt’ trước dàn xe Toyota biển số siêu đẹp - Ảnh 7.

Một người dân Hà Nội sở hữu Toyota Land Cruiser biển số tứ quý 3. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)


‘Lác mắt’ trước dàn xe Toyota biển số siêu đẹp - Ảnh 8.

Toyota Vios biển tứ quý 7 tại Thái Bình. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)


‘Lác mắt’ trước dàn xe Toyota biển số siêu đẹp - Ảnh 9.

Chiếc taxi Vios biển tứ quý 4 ở Hà Nội. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)


‘Lác mắt’ trước dàn xe Toyota biển số siêu đẹp - Ảnh 10.

Một chiếc Vios khác được dùng làm taxi đeo biển tứ quý 6 ở Thủ đô. (Ảnh: Đức Văn)


‘Lác mắt’ trước dàn xe Toyota biển số siêu đẹp - Ảnh 11.

Toyota Yaris biển số ngũ quý 3 của một người dân Hà Nội. (Ảnh: Fanpage Biển số đẹp)