Theo phản ánh của nhiều lái xe khi di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Xiển, đoạn Nghiêm Xuân Yêm hướng về phía Linh Đàm có gặp một trường hợp biển báo và vạch kẻ đường khá đặc biệt khi đi qua nhà số 170 Ngiêm Xuân Yêm. Cụ thể là vạch kẻ trên đường cảnh báo làn ngoài cùng bên trái là phần đường dành cho các phương tiện rẽ trái; thế nhưng ngay cạnh đó là biển báo cấm ôtô rẽ trái. Do đó, nhiều lái xe ôtô khi đi vào phần đường này bất ngờ lúng túng vì không biết mình sẽ phải đi như thế nào để không vi phạm luật.

Do đó, khi lưu thông đến khu vực này, các lái xe chú ý quan sát kỹ và có thể thấy rằng: trước khi đi đến đoạn giao cắt, các lái xe sẽ gặp biển cảnh báo cấm số 123a "Cấm các phương tiện rẽ trái". Và ngay sau đó khoảng 20m,là biển báo cấm số 103c "Cấm ôtô rẽ trái". Như vậy, với 2 biển cấm được đặt trước đoạn giao cắt, nếu các lái xe ôtô quan sát thì sẽ biết không được rẽ trái tại đoạn giao cắt này, đồng thời cần điều khiển ô tô đi vào làn giữa thay vì làn ngoài cùng bên trái.


Biển cấm các phương tiện rẽ trái trước cửa số nhà 170 Nghiêm Xuân Yêm có tác dụng hướng dẫn các phương tiện không rẽ trái vào đường nhánh bên trái ngay phía sau biển. (phần khoanh đỏ).

Biển cấm các phương tiện rẽ trái trước cửa số nhà 170 Nghiêm Xuân Yêm có tác dụng hướng dẫn các phương tiện không rẽ trái vào đường nhánh bên trái ngay phía sau biển. (phần khoanh đỏ).


Biển báo cấm 103a cấm ôtô rẽ trái ngay trước đoạn giao cắt.

Biển báo cấm 103a "cấm ôtô rẽ trái" ngay trước đoạn giao cắt.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ

Điều 3. Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu

3.1. Khi đồng thời bố trí các hình thức báo hiệu cùng ở một khu vực có ý nghĩa

khác nhau, người tham gia giao thông phải chấp hành loại hiệu lệnh theo thứ tự như sau:

3.1.1 Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;

3.1.2 Tín hiệu đèn hoặc cờ;

3.1.3 Hiệu lệnh của biển báo hiệu;

3.1.4 Vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường.

Tuy nhiên, với những lái xe ôtô ít qua lại khu vực này hoặc đường đông bị khuất tầm nhìn thì khi "lỡ" đi vào phần đường dành cho xe rẽ trái thì vẫn được phép đi thẳng. Vì theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ - QCVN 41:2012/BGTVT - thì biển báo có hiệu lực cao hơn so với vạch kẻ đường. Do đó, người lái xe ôtô sẽ phải tuân theo sự điều khiển của biển báo cấm số 103a "cấm ôtô rẽ trái" tại đoạn giao cắt này.

Tuy vậy, lúc đó, người lái xe ô tô vẫn đã vi phạm vạch kẻ đường khi đi thẳng ở làn dành cho các phương tiện rẽ trái.

Dựa vào hệ thống biển báo, vạch kẻ đường tại khu vực này có thể thấy rõ các lái xe điều khiển các phương tiện (trừ ôtô) sẽ phải đi vào phần đường được vẽ vạch sơn rẽ trái để chuyển hướng sang bên trái. Nếu các lái xe điều khiển xe máy đi thẳng tại phần đường dành cho xe rẽ trái sẽ mắc lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường" và bị xử phạt từ 100.000-200.000 VNĐ theo điểm a, khoản 1, điều 5, nghị định 171/2013/NĐ-CP.


Các lái xe ôtô nếu đi vào phần đường dành cho xe rẽ trái thì vẫn được quyền đi thẳng bởi chịu sự điều tiết của biển báo với hiệu lực cao hơn vạch kẻ đường.

Các lái xe ôtô nếu đi vào phần đường dành cho xe rẽ trái thì vẫn được quyền đi thẳng bởi chịu sự điều tiết của biển báo với hiệu lực cao hơn vạch kẻ đường.

Chúc các bạn lái xe an toàn!