Thông số kỹ thuật Toyota Veloz Cross CVT

Khám phá Toyota Veloz Cross base giá 648 triệu đồng tại đại lý: Trang bị đủ dùng với số đông - Ảnh 2.

Chi tiết Toyota Veloz Cross CVT

Khám phá Toyota Veloz Cross base giá 648 triệu đồng tại đại lý: Trang bị đủ dùng với số đông - Ảnh 5.

Khám phá Toyota Veloz Cross base giá 648 triệu đồng tại đại lý: Trang bị đủ dùng với số đông - Ảnh 9.
Khám phá Toyota Veloz Cross base giá 648 triệu đồng tại đại lý: Trang bị đủ dùng với số đông - Ảnh 10.
Khám phá Toyota Veloz Cross base giá 648 triệu đồng tại đại lý: Trang bị đủ dùng với số đông - Ảnh 12.
https://autopro.com.vn/kham-pha-toyota-veloz-cross-base-gia-648-trieu-dong-tai-dai-ly-trang-bi-du-dung-voi-so-dong-20220323204537652.chn