Ảnh chi tiết Ford Explorer 2022 vừa ra mắt Việt Nam:

Khám phá Ford Explorer 2022 giá gần 2,4 tỷ: Những nâng cấp cho nhà giàu - Ảnh 4.
Khám phá Ford Explorer 2022 giá gần 2,4 tỷ: Những nâng cấp cho nhà giàu - Ảnh 8.
Khám phá Ford Explorer 2022 giá gần 2,4 tỷ: Những nâng cấp cho nhà giàu - Ảnh 9.