Hành trình phá vỡ những giới hạn tốc độ của ngành công nghiệp xe hơi thế giới - Ảnh 1.
Hành trình phá vỡ những giới hạn tốc độ của ngành công nghiệp xe hơi thế giới - Ảnh 2.
Hành trình phá vỡ những giới hạn tốc độ của ngành công nghiệp xe hơi thế giới - Ảnh 3.
Hành trình phá vỡ những giới hạn tốc độ của ngành công nghiệp xe hơi thế giới - Ảnh 4.
Hành trình phá vỡ những giới hạn tốc độ của ngành công nghiệp xe hơi thế giới - Ảnh 5.
Hành trình phá vỡ những giới hạn tốc độ của ngành công nghiệp xe hơi thế giới - Ảnh 6.
Hành trình phá vỡ những giới hạn tốc độ của ngành công nghiệp xe hơi thế giới - Ảnh 7.
Hành trình phá vỡ những giới hạn tốc độ của ngành công nghiệp xe hơi thế giới - Ảnh 8.
Hành trình phá vỡ những giới hạn tốc độ của ngành công nghiệp xe hơi thế giới - Ảnh 9.
Hành trình phá vỡ những giới hạn tốc độ của ngành công nghiệp xe hơi thế giới - Ảnh 10.
Hành trình phá vỡ những giới hạn tốc độ của ngành công nghiệp xe hơi thế giới - Ảnh 11.
Hành trình phá vỡ những giới hạn tốc độ của ngành công nghiệp xe hơi thế giới - Ảnh 12.

Đồ hoạ: Tom

Tham khảo thêm nhiều Infographic tại [ĐÂY]