Hãy đăng nhập Facebook, comment vào post tại [ĐÂY] ảnh chụp đáp án cùng 1 số có 2 chữ số, đồng thời chia sẻ post về trang cá nhân ở chế độ công khai. 

Những phần quà đặc biệt của Maserati sẽ dành cho 2 bạn trả lời đúng, nhanh nhất và có số dự đoán sát nhất, bé hơn so với số mà ban tổ chức thực hiện quay ngẫu nhiên.