Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có văn bản chỉ đạo điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trong nước.

Theo đó, kể từ 15h chiều nay 20/12, mỗi lít xăng RON 92 được tăng thêm 919 đồng, xăng E5 tăng thêm 800 đồng, dầu Diesel tăng 761 đồng/lít, dầu hỏa tăng 734 đồng/lít, dầu mazut tăng 672 đồng/kg.

Như vậy, mức giá bán xăng RON 92 mới sẽ không cao hơn 17.594  đồng một lít; Xăng E5 không cao hơn 17.322 đồng/lít; Dầu diesel không cao hơn 13.433 đồng/lít; giá dầu hoả không cao quá 11.943 đồng một lít; dầu diesel là 13.433 đồng một lít và mazut là 10.634 đồng một kg.

Liên Bộ quyết định giữ nguyên mức trích lập Qũy bình ổn giá xăng dầu đối với mặt  hàng xăng dầu như hiện hành. Chỉ sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng dầu, cụ thể xăng khoáng 600 đồng/lít tăng 100 đồng/lít; Xăng E5 là 600 đồng/lít tăng 150 đồng/lít, dầu diesel giữ nguyên, dầu hoả tăng 110 đồng/lít, dầu mazut tăng 150 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó.

Liên Bộ cũng cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20/12 là 63,451 USD/thùng xăng RON 92; 62,557 USD/thùng dầu diesel; 63,782 USD/thùng dầu hoả và 324,935 USD/tấn dầu mazut.

So với kỳ điều hành giá xăng dầu trước đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 20/12 tăng 5,065 USD/thùng xăng RON 92, tương dương 8,7%; tăng 4,736 USD/thùng dầu diesel tương dương 8,2%; tăng 5,253 USD/thùng dầu hoả tương đương 9% và tăng 32,576 USD/tấn dầu mazut tương đương 11,1%.

Theo Infonet