Thông tin mới về giá Royal Enfield Classic 350 Redditch Edition

Mô tô đậm chất cổ điển Royal Enfield Classic 350 có phiên bản đặc biệt mới05:01:2017 | 17:36:23

Mô tô đậm chất cổ điển Royal Enfield Classic 350 có phiên bản đặc biệt mới

Phiên bản đặc biệt mới của Royal Enfield Classic 350 có tên Redditch Edition đồng thời đi kèm 3 tùy chọn màu sơn là đỏ, xanh dương và xanh lục trẻ trung.