Ghé thăm nhà máy có 150 rô-bốt được đặt tên theo X-Men của Tesla