Ferrari, Lamborghini hay Porsche từng có loạt xe dùng đèn pop up gây nghiện như thế này đây
Ferrari, Lamborghini hay Porsche từng có loạt xe dùng đèn pop up gây nghiện như thế này đây - Ảnh 1.
Ferrari, Lamborghini hay Porsche từng có loạt xe dùng đèn pop up gây nghiện như thế này đây - Ảnh 2.
Ferrari, Lamborghini hay Porsche từng có loạt xe dùng đèn pop up gây nghiện như thế này đây - Ảnh 3.
Ferrari, Lamborghini hay Porsche từng có loạt xe dùng đèn pop up gây nghiện như thế này đây - Ảnh 4.
Ferrari, Lamborghini hay Porsche từng có loạt xe dùng đèn pop up gây nghiện như thế này đây - Ảnh 5.
Ferrari, Lamborghini hay Porsche từng có loạt xe dùng đèn pop up gây nghiện như thế này đây - Ảnh 6.
Ferrari, Lamborghini hay Porsche từng có loạt xe dùng đèn pop up gây nghiện như thế này đây - Ảnh 7.
Ferrari, Lamborghini hay Porsche từng có loạt xe dùng đèn pop up gây nghiện như thế này đây - Ảnh 8.
Ferrari, Lamborghini hay Porsche từng có loạt xe dùng đèn pop up gây nghiện như thế này đây - Ảnh 9.
Ferrari, Lamborghini hay Porsche từng có loạt xe dùng đèn pop up gây nghiện như thế này đây - Ảnh 10.

Thiết kế: Mộng Mộng

Xem thêm nhiều Photo Story thú vị tại [ĐÂY]