Một số hình ảnh khác về đường phố Hà Nội ngày mùng 1 Tết:

Đường phố Hà Nội mùng 1 Tết so với ngày thường: Xe cộ vắng bóng, không còn những dòng người hối hả - Ảnh 7.
Đường phố Hà Nội mùng 1 Tết so với ngày thường: Xe cộ vắng bóng, không còn những dòng người hối hả - Ảnh 8.

Đường phố Hà Nội mùng 1 Tết so với ngày thường: Xe cộ vắng bóng, không còn những dòng người hối hả - Ảnh 10.
Đường phố Hà Nội mùng 1 Tết so với ngày thường: Xe cộ vắng bóng, không còn những dòng người hối hả - Ảnh 11.