Độ xe từ trước tới nay vẫn luôn là đề tài luôn gây tranh cãi về việc làm thế nào cho đúng, đẹp, hiệu quả với chiếc xe của mình. Mặc dù vẫn phải khẳng định rằng "xe ai người nấy độ", song hãy tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để không xảy ra chuyện "râu ông nọ cắm cằm bà kia" như những chủ nhân trên đây. 

Đừng dán bừa DISCOVERY nữa và câu chuyện độ xe thế nào cho chuẩn authentic - Ảnh 2.