Doanh số các phân khúc xe tại Việt Nam tháng 1/2022: Vios không còn thần thánh, Triton bám đuổi sát nút Ranger - Ảnh 1.

Nguồn: VAMA, TC Motor, VinFast

Doanh số các phân khúc xe tại Việt Nam tháng 1/2022: Vios không còn thần thánh, Triton bám đuổi sát nút Ranger - Ảnh 2.

Nguồn: VAMA, TC Motor, VinFast

Doanh số các phân khúc xe tại Việt Nam tháng 1/2022: Vios không còn thần thánh, Triton bám đuổi sát nút Ranger - Ảnh 3.

Nguồn: VAMA, TC Motor

Doanh số các phân khúc xe tại Việt Nam tháng 1/2022: Vios không còn thần thánh, Triton bám đuổi sát nút Ranger - Ảnh 4.

Nguồn: VAMA, TC Motor

Doanh số các phân khúc xe tại Việt Nam tháng 1/2022: Vios không còn thần thánh, Triton bám đuổi sát nút Ranger - Ảnh 5.

Nguồn: VAMA, TC Motor

Doanh số các phân khúc xe tại Việt Nam tháng 1/2022: Vios không còn thần thánh, Triton bám đuổi sát nút Ranger - Ảnh 6.

Nguồn: VAMA, TC Motor

Doanh số các phân khúc xe tại Việt Nam tháng 1/2022: Vios không còn thần thánh, Triton bám đuổi sát nút Ranger - Ảnh 7.

Nguồn: VAMA, TC Motor

Doanh số các phân khúc xe tại Việt Nam tháng 1/2022: Vios không còn thần thánh, Triton bám đuổi sát nút Ranger - Ảnh 8.

Nguồn: VAMA, TC Motor

Doanh số các phân khúc xe tại Việt Nam tháng 1/2022: Vios không còn thần thánh, Triton bám đuổi sát nút Ranger - Ảnh 9.

Nguồn: VAMA, TC Motor

Doanh số các phân khúc xe tại Việt Nam tháng 1/2022: Vios không còn thần thánh, Triton bám đuổi sát nút Ranger - Ảnh 10.

Nguồn: VAMA, TC Motor

Doanh số các phân khúc xe tại Việt Nam tháng 1/2022: Vios không còn thần thánh, Triton bám đuổi sát nút Ranger - Ảnh 11.
https://autopro.com.vn/doanh-so-o-to-tai-viet-nam-thang-1-2022-accent-chiem-ngoi-vua-vios-khong-con-than-thanh-khi-bi-4-xe-vuot-mat-2022021523525497.chn