Diện kiến SUV đắt nhất của Mercedes-Benz tại Fascination 2016