Đây chính là kho báu của Porsche
Điểm mặt 10 phiên bản siêu đặc biệt tại nhà kho của Porsche - Ảnh 1.
Điểm mặt 10 phiên bản siêu đặc biệt tại nhà kho của Porsche - Ảnh 2.
Điểm mặt 10 phiên bản siêu đặc biệt tại nhà kho của Porsche - Ảnh 3.
Điểm mặt 10 phiên bản siêu đặc biệt tại nhà kho của Porsche - Ảnh 4.
Điểm mặt 10 phiên bản siêu đặc biệt tại nhà kho của Porsche - Ảnh 5.
Điểm mặt 10 phiên bản siêu đặc biệt tại nhà kho của Porsche - Ảnh 6.
Điểm mặt 10 phiên bản siêu đặc biệt tại nhà kho của Porsche - Ảnh 7.
Điểm mặt 10 phiên bản siêu đặc biệt tại nhà kho của Porsche - Ảnh 8.
Điểm mặt 10 phiên bản siêu đặc biệt tại nhà kho của Porsche - Ảnh 9.
Điểm mặt 10 phiên bản siêu đặc biệt tại nhà kho của Porsche - Ảnh 10.

Đồ họa: Tom

Tham khảo thêm nhiều Photo Story thú vị hơn tại [ĐÂY]