Chưa được TC Motor bổ sung vào danh mục xe bán chính hãng nhưng Hyundai Palisade đã được một vài đại lý bàn giao tới khách hàng trong nước. Mẫu SUV ngay lập tức cháy hàng - chỉ dấu để liên doanh Hàn Quốc cân nhắc hơn việc đưa đàn anh Santa Fe về Việt Nam. Tầm giá và dung lượng thị trường khiến nhiều chuyên gia nhận định mẫu xe này khi được bán chính hãng sẽ nhập khẩu nguyên chiếc thay vì lắp ráp. Nhưng dù có là gì, hãy cùng xem một trong những chiếc thuộc lô "thăm dò" có gì, để bạn dễ đưa ra quyết định chờ Hyundai Palisade hay không.

Đánh giá nội/ngoại thất của Hyundai Palisade

Đánh giá khả năng vận hành Hyundai Palisade

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade giá đồn đoán dưới 3 tỷ đồng

Đánh giá Hyundai Palisade bán thăm dò tại Việt Nam: Đủ sức doạ Explorer nếu dưới 3 tỷ đồng - Ảnh 6.
Đánh giá Hyundai Palisade bán thăm dò tại Việt Nam: Đủ sức doạ Explorer nếu dưới 3 tỷ đồng - Ảnh 7.
Đánh giá Hyundai Palisade bán thăm dò tại Việt Nam: Đủ sức doạ Explorer nếu dưới 3 tỷ đồng - Ảnh 9.
Đánh giá Hyundai Palisade bán thăm dò tại Việt Nam: Đủ sức doạ Explorer nếu dưới 3 tỷ đồng - Ảnh 11.
Đánh giá Hyundai Palisade bán thăm dò tại Việt Nam: Đủ sức doạ Explorer nếu dưới 3 tỷ đồng - Ảnh 12.
Đánh giá Hyundai Palisade bán thăm dò tại Việt Nam: Đủ sức doạ Explorer nếu dưới 3 tỷ đồng - Ảnh 13.

Đánh giá Hyundai Palisade

Đánh giá Hyundai Palisade bán thăm dò tại Việt Nam: Đủ sức doạ Explorer nếu dưới 3 tỷ đồng - Ảnh 19.
Đánh giá Hyundai Palisade bán thăm dò tại Việt Nam: Đủ sức doạ Explorer nếu dưới 3 tỷ đồng - Ảnh 20.