Chạy thuế, Bentley Continental GT V8 vào Sài Gòn tìm khách