Bugatti, Porsche và McLaren sẽ ra sao nếu thuê MINI thiết kế? - Ảnh 1.
Bugatti, Porsche và McLaren sẽ ra sao nếu thuê MINI thiết kế? - Ảnh 2.
Bugatti, Porsche và McLaren sẽ ra sao nếu thuê MINI thiết kế? - Ảnh 3.
Bugatti, Porsche và McLaren sẽ ra sao nếu thuê MINI thiết kế? - Ảnh 4.
Bugatti, Porsche và McLaren sẽ ra sao nếu thuê MINI thiết kế? - Ảnh 5.
Bugatti, Porsche và McLaren sẽ ra sao nếu thuê MINI thiết kế? - Ảnh 6.

Đồ hoạ: Tom

Xem thêm nhiều Photo Story thú vị tại [ĐÂY]