Bản tin tổ lái: “Pha lùi chuồng” phức tạp của cao thủ tiếu lâm và sự cẩn thận quá đà khi người đàn ông đi cày

Pha lùi chuồng phức tạp của cao thủ tiếu lâm và sự cẩn thận quá đà khi người đàn ông đi cày