[Quiz] Bạn có biết ý nghĩa các đèn cảnh báo trên ô tô?

Dưới đây là một số đèn cảnh báo xuất hiện trên cụm đồng hồ một chiếc xe. Nếu trả lời đúng hết ý nghĩa các đèn, bạn đã nắm tương đối chắc về các hệ thống báo lỗi và tính năng phổ biến trên một chiếc ô tô thông thường.