Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 1.

Khu vực phía trong xưởng lắp ráp của xe máy điện VinFast.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 2.

Các chi tiết rời sẽ được lắp trước ở phía ngoài, sau đó đưa vào khung lắp đồng bộ.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 3.

Mỗi chi tiết đều được kiểm tra thông qua máy móc để đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 4.

Bộ khung của xe.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 5.

Các chi tiết vỏ xe.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 6.

Đầu tiên, các kỹ thuật viên lắp ráp các chi tiết giảm xóc, càng xe...


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 7.

Hệ thống vỏ bao phía ngoài bánh.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 8.

Bánh xe được lắp vào khung.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 9.

Bánh sau được lắp vào trục.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 10.

Hệ thống điện là phần quan trọng nhất trong một chiếc xe máy điện, để đảm bảo nguồn năng lượng hoạt động liên tục.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 11.

Động cơ điện - chi tiết quan trọng nhất của mỗi chiếc xe.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 12.

Phần yếm xe và nơi để chân của người dùng.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 13.

Các chi tiết vỏ và nhãn hiệu xe được lắp sau đó.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 14.

Chiếc xe đã dần thành hình.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 15.

Mỗi chi tiết dù nhỏ nhất cũng được chăm chút về kỹ thuật và thẩm mỹ.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 16.

Bước lắp ráp cốp xe.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 17.

Mọi công đoạn đều được thực hiện trên một trục nâng.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 18.

Kỹ thuật viên dán thông tin xe, hướng dẫn sử dụng lên yếm xe.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 19.

Chiếc xe sau khi được lắp yên.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 20.

Mọi sản phẩm trước khi ra khỏi khu vực kỹ thuật đều được kiểm tra lại qua máy.


 Ảnh cận cảnh quy trình lắp ráp một chiếc xe máy điện của VinFast - Ảnh 21.

Những chiếc xe đã sẵn sàng để lưu kho, chờ ngày mở bán chính thức vào 17/11 tới đây.