8 lưu ý khi lái ô tô qua vùng nước ngập
8 lưu ý khi lái xe ô tô qua nước ngập - Ảnh 1.
8 lưu ý khi lái xe ô tô qua nước ngập - Ảnh 2.
8 lưu ý khi lái xe ô tô qua nước ngập - Ảnh 3.
8 lưu ý khi lái xe ô tô qua nước ngập - Ảnh 4.
8 lưu ý khi lái xe ô tô qua nước ngập - Ảnh 5.
8 lưu ý khi lái xe ô tô qua nước ngập - Ảnh 6.
8 lưu ý khi lái xe ô tô qua nước ngập - Ảnh 7.
8 lưu ý khi lái xe ô tô qua nước ngập - Ảnh 8.

Đồ hoạ: Mộng Mông - Việt hoá: Phúc Thành - Tham khảo: Wikihow