400 ngày thần tốc của VinFast: Từ đầm lầy ở Hải Phòng tới thời khắc lịch sử tại Paris